Saradnja s roditeljima

 

Javna ustanova Osnovna škola „Drežnica“                                                      Školska 2021/ 22. godina

Termini  održavanja individualne saradnje sa roditeljima / informacije

Predmetna nastava

 

Ime i prezime nastavnika/ce

 

Nastavni predmet

 

Vrijeme

 

Selma Memić

Engleski jezik

Ponedjeljak

7:45 – 8:30 h

Senada Dumpor

Biologija i hemija

Ponedjeljak

7:45 – 8:30 h

Vedran Maksumić

Muzička kultura

Utorak

8:00 – 8:40 h

Denaida Imamović

Historija i geografija

Utorak

9:20 – 10:05 h

Elvira Sejdihović

Vjeronauka

Utorak

12:55 – 13:40 h

Sanela Husejić

Njemački jezik

Utorak

13:45 – 14:30 h

Esma Milišić

Matematika i fizika

Srijeda

8:30 – 9:15 h

Haris Ljevo

Informatika i tehnička kultura

Srijeda

7:50 – 8:30 h

Edita Kevro

Bosanski jezik i književnost

Četvrtak

7:45 – 8:30 h

Enes Žuljević

Likovna kultura

Četvrtak

10:10 – 10:55 h

Adnan Kuko

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Petak

11:15 – 12:00 h

Aldina Nazdrajić

Historija

 

Petak

8:30 – 9:15 h

 

Razredna nastava

 

Ime i prezime nastavnice

 

Razredi

 

Vrijeme

 

Enesa Husejić

II i III

Četvrtak

8:30 – 9:15 h

Fadila Zukić

IV

Srijeda

10:10 – 10:55 h

Područna škola „Gornja Drežnica“                                                              Školska 2021/22. godina

Termini  održavanja individualne saradnje sa roditeljima / informacije

Predmetna nastava

  Ime i prezime nastavnika/ce  Nastavni predmet  Vrijeme  
Sanela MilišićEngleski jezikPonedjeljak 9:30 – 10:15h
Đula HodžićBiologija i hemijaPonedjeljak 8:15 – 8:40 h
Enes ŽuljevićLikovna kultura9:30 – 10:15 h
Adnan KukoTjelesni i zdravstveni odgojUtorak 10:35 – 11:20 h
Jasmina ŠunjeBosanski jezik i književnostSrijeda 10:35 – 11:20 h
Hasan PinjićHistorija i geografijaČetvrtak 10:35 – 11:20 h
Velida ŠatorMatematika i fizikaČetvrtak 10:35 – 11:20 h
Vedran MaksumićMuzička kulturaČetvrtak 9:30 – 10:15 h
Aldin PendićVjeronaukaPetak 9:30 – 10:15 h
Sanela HusejićNjemački jezikPetak 9:30 – 10:15 h
Esma MilišićFizikaPetak 8:15 – 8:40 h

Razredna nastava

  Ime i prezime nastavnice  Razred  Vrijeme  
Šećira TurkićIIISrijeda 9:25 – 10:10 h
Elmedina BečićVČetvrtak 8:40 – 9:25 h
Elvira ĆućurovićIVČetvrtak 9:25 – 10:10 h
Ćamila TurkićIPetak 11:30 – 12:15 h
Arnela HodžićIIPetak 10:35 – 11:20 h

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.