Radno vrijeme

Raspored časova:

Raspored časova za Osnovnu školu "Drežnica"
Prijepodne
ČASTRAJANJE
1.8:30 - 9:15
2.9:20 - 10:05
3.10:10 - 10:55
4.11:15 - 12:00
5.12:05 - 12:50
6.12:55 - 13:40
7.13:45 - 14:30

Raspored časova:

Raspored časova za Područnu školu "Gornja Drežnica"
Prijepodne
ČASTRAJANJE
1.8:40 - 9:25
2.9:30 - 10:15
3.10:35 - 11:20
4.11:25 - 12:10
5.12:15 - 13:00
6.13:05 - 13:50
7.13:55 - 14:40