Naša misija

Uloga škole jeste pridonijeti razvoju društva neprekidnim odgajanjem i obrazovanjem učenika savremenim metodama, sredstvima i oblicima rada. Svoju misiju škola ostvaruje kroz obavezne i izborne nastavne predmete,  kroz dodatnu i dopunsku nastavu, vannastavne aktivnosti, kao i stručno usavršavanje nastavnog osoblja kako bi svaki učenik razvio svoje individualne potencijale te bio spreman za dalje obrazovne, profesionalne i životne izazove.

Stvari koje želim znati se nalaze u knjigama. Moj najbolji prijatelj je onaj ko mi donese knjigu koju nisam pročitao. – Aristotel