O nama

Oblast Drežnica u Hercegovini nalazi se sjeverozapadno od Mostara, a sačinjava je grupa sela u porječju rijeke Drežanke – desne pritoke Neretve. Drežnica se dijeli na dvije manje cjeline: Donju Drežnicu i Gornju Drežnicu. Osnovna škola “Drežnica” se nalazi na slivu rijeka Neretve i Drežanke i obuhvata četiri (4) školska područja: Donja Drežnica, Perutac, Gornja Drežnica i Grabovica.

 

Stećci
Stećci unutar dvorišta škole u Drežnici
Kako smo saznali iz pojedinih izvora, prva škola koja je sagrađena u Drežnici je napravljena 1903. godine. Školu je 1903. godine sagradio čuveni neimar Mujaga Komadina. Nakon te škole sagrađene su još nekolike građevine koje su se koristile u obrazovne svrhe ali danas, to obrazovanje preuzimaju dvije ustanove na dvije lokacije u Drežnici. Osnovna škola “Drežnica” u Donjoj Drežnici, te područna škola “Drežnica” locirana u Gornjoj Drežnici. Ukupno ove dvije škole broje oko 170 učenika razne dobi i interesa.

 

Ova skulptura sokola koja se nalazi u holu škole “Drežnica” u Donjoj Drežnici otkriva nam koliko je stanovništvo ovog mjesta ponosno na svoju historiju koja se veže za pticu soko kao simbol Drežnice još iz Osmanskog perioda.
Zgrada škole u Donjoj Drežnici je udaljena oko 2,5 km od magistralnog puta M-17 koji povezuje Mostar i Sarajevo dok je zgrada škole, smještene u kanjonu Drežanke, u Gornjoj Drežnici udaljena od ove tačke oko 20 km

 

Škola u Gornjoj Drežnici
Zgrada škole u Gornjoj Drežnici

Više od Drežnici i o našoj školi možete saznati i u prilogu koji je napravila naša Informatičko-novinarska sekcija.

Da su naši učenici jedni od vrhunskih te da je naš tim nastavnika koji radi u ove dvije škole profesionalan, pokazuju nam razna dostignuća učenika obje škole. Od raznih takmičenja, debata, tribina i akcija do uspjeha u malim klupama svjedoče mnoge medalje i pehari te nezaboravna iskustva koja su ovi mališani doživjeli školujući se i radeći sa nama. O našim uspjesima također svjedoče razni članci te i ovaj video uredak snimljen prošle godine.

 

 

Ispod se nalazi više detalja o našoj školi:

 

Opći podaci o školi:

Naziv škole: Javna ustanova Osnovna škola "Drežnica"
Adresa: Donja Drežnica b.b.
Osnivač: Grad Mostar
Direktor: Fatima Lalić
Sekretar: Esada Topić
Pedagog: Sanela Osmanagić
Tel./Fax: 036/586-235
e-mail:
osdreznica@gmail.com
Broj učenika: 170
Broj odjeljenja: 15
Broj područnih škola: 1